EHLnytt ger dig de allra senaste branschnyheterna

EHL FÖRENKLAR

För att lättare hantera t.ex. reklamationer och serviceräkningar har EHL tagit fram olika standader, onlinesystem och blanketter:
XPOS 
XREP/Serviceorder 
El-Kretsen
CECED
Marknadsinformation
Vitvaruåtervinning

Branschorganisationen för tillverkare och importörer av elektriska hushållsapparater

EHL grundades år 1966 och har för närvarande 25 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av vitvaror och småapparater i huvudsak för konsument. 

Under 2014 lanserade vi www.ehlnytt.se som vänder sig till alla som vill veta mer om branschen och få den senaste informationen. 

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av hushållsapparatmarknaden och har en marknadstäckning på drygt 90%. Totalomsättningen i detaljhandelsledet av branschens produkter under 2017 uppgick till ca 14 miljarder kronor. 

EHLs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom EHL AB, ett helägt servicebolag. 

Kemikalieskatt

EHL driver tillsammans med andra branschföreningar kampanj angående den nya Kemikalieskatten. Ta del av informationen på www.kemikalieskatten.se

EHLs verksamhet sammanfattas i följande huvudområden:
• Affärsjuridiska frågor
• Auktorisation av service-  verkstäder
• Branschutveckling
• EU-frågor
• Konsumenträtt
• Lagstiftning
• Marknadsanalys i form av statistik och prognos
• Miljöfrågor
• PR
• Utbildning